home domov kontakt

Reference

Podjetje smo ustanovili leta 2008 in že se lahko pohvalimo z vrsto referenc. Do sedaj smo za naše naročnike pridobili nepovratna sredstva v višini cca. 20 mio. evrov . V planu imamo, da bomo v letu 2010 ta znesek povečali za 20 mio. €. Kot zaposleni v drugem podjetju pa smo za naše naročnike pridobili več kot 100 mio. €. Spodaj so naštete naše reference v letu 2008, 2009 in 2010.

- Izdelava investicijske dokumentacije in prijava na javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Sloveniji za leti 2011, 2012 za občino Hoče- Slivnica.

- Izdelava poslovnega načrta za novo podjetje DIARA d.o.o. za najem posojila.

- Postavitev sončne elektrarne Mebor (50 kW).

- Izdelava prijav za javni razpis Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za podjetja Pekarna Blatnik d.o.o., Bruno Gabrijele d.o.o., Mules d.o.o., Mengo Trade d.o.o., Mesarija Mlinarič d.o.o..

-Izdelava prijav za javni razpis za Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij na podeželju za podjetja Soven d.o.o., Aleš Hvala s.p., Andrej Kosec s.p., Alojz Škrablj s.p..

-Izdelava poslovnega načrta za pridobitev posojila za podjetje Stanko Fajs s.p..

- Finančni izračuni za pridobitev posojila za Javni razpis za dodeljevanje sredstev namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne lokalne samouprave za občino Kidričevo.

- Ocenjevanje projektov prispelih na prvi in drugi javni razpis za pomursko regijo za Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

- Izdelava investicijskega programa za izgradnjo komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina (Etapa 4. Faza I.) za občino Krško.

- Izdelava investicijskega programa Izgradnja večnamenske športne dvorane Hoče za občino Hoče.

- Izdelava investicijskega programa za Nizokoenergetski vrtec Sonček ter Novelacija investicijskega programa za Kulturni dom Hotinja vas in prijave na javni razpis Razvoj regij in Obnova vasi za občino Hoče.

- Prijave na javni razpis P1 - Garancije in subvencioniranje obrestne mere za leto 2010 za podjetja Dural d.o.o., Forma d.o.o., Grafika Plus d.o.o., Kele&Kele d.o.o., Lefot d.o.o. Mitkop d.o.o., Mojstrovina d.o.o., NOI d.o.o., Pekarna Blatnik d.o.o., MT Produkt d.o.o., Soven d.o.o..

- Prijava na javni razpis P 1C -Garancije sklada in subvencioniranje obrestne mere za podjetje Ivan Matek s.p.

- Izdelava poslovnega načrta za podjetje EKOVIZ d.o.o. in podjetje BIM 333 d.o.o..

- Izdelava prijave dokumentacije za javni razpis "Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom za leto 2009" za podjetji GALA d.o.o., in TESAR LES d.o.o..

- Prijava na javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo za Občino Hoče-Slivnica.

- Izdelava predinvesticijske zasnove za potrebe vadbenega centra Gotenica (22 objektov) - naročnik Ministrstvo za notranje zadeve.

- Prijava na javni razpis za predložitev standardnih projektov (čezmejno sodelovanje Slovenija - Italija) za podjetje Temza d.o.o. s partnerji.

- Prijava na Javni razpis za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji 2009 in 2010 za občini Brežice in Puconci.

- Prijava na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2010, 2011, 2012 za občino Kostanjevica na Krki (Športno rekreacijski center).

- Prijava na javni razpis za spodbujanje tehnoloških projektov v letu 2009 - SMER, za podjetja ETIKS d.o.o., INO d.o.o., INITRA d.o.o., Geodetska družba ter Kočevar & Thermotron d.o.o.

- Prijava na javni razpis Ukrep 312 -Podpora ustanavljanju mikro podjetij na podeželjuza podjetji Koželj d.o.o., Mojca Pavlovič s.p..

- Prijava na javni razpis "P1a- Garancija sklada za posojilo in subvencijo obrestne mere" za podjetja Dural d.o.o., LEFOT d.o.o., Design Vertikal d.o.o., Kočevar&Thermotron d.o.o. in FLAKSY d.o.o..

- Prijave za javni razpis "P4 - Za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme za obdobje 2009 - 2011" za naslednja podjetja: Dural d.o.o., Begrad Kranjd.o.o., INO grafika d.o.o., Plastoform d.o.o., Design Vertikal d.o.o., Geodetska družba d.o.o..

- Prijave za javni razpis "Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za leto 2009" za naslednja podjetja: Tovarna olja Gea, d.d., Pekarna Pečjak d.o.o., Oljarna Fram d.o.o, Peloz d.o.o., Mengo d.o.o., EKOVIZ d.o.o..

- Izdelava investicijskega programa in 2 DIIPov za Poslovno cono Vrbina, Občina Krško.

- Izdelava investicijskega programa za Poslovno cono PHOENIX, Občina Krško.

- Prijava za javni razpis "Za subvencioniranje projektov tehnološkega programa tehnologije za varnost in mir 2006-2012 za podjetje Silkem d.o.o. in partnerska podjetja.

- Prijave za javni razpis "P4 - Spodbujanje nakupa tehnološke opreme za leto 2009" za naslednja podjetja: Pro Meglič d.o.o., Kočevar & Thermotron d.o.o., HIFI Studio Color d.o.o., DAPZ d.o.o., POMIPLAST d.o.o., Vertikal Design d.o.o., Galex d.o.o., MPT d.o.o..

- Prijava za javni razpis "Dodajanje vrednosti kmetijskih in gozdarskih proizvodom za leto 2008" za podjetje Pekarna Pečjak d.o.o.

- Prijava za javni razpis "Za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijskoinfrastrukturo - II." za občino Kidričevo.

- Prijave za javni razpis P4a - Spodbujanje nakupa tehnološke opreme za podjetja do 9 zaposlenih" za podjetja I.N.T. d.o.o., Orkaplast d.o.o., IDEAL d.o.o..

- Prijave in izdelave investicijskih programov za javni razpis "Regionalni razvojni programi" za občini: Kostanjevica na Krki in Kidričevo (dve prijavi).

- Prijava in izdelava investicijskega programa za javni razpis "Obnova in razvoj vasi" za občino Kidričevo.

- Prijava in izdelava investicijskega programa za javni razpis "Razvoj obmejnih območij z Hrvaško" za občino Kostanjevica na Krki.

- Izdelava investicijskega programa za pridobitev sredstev v okviru 21. člena za občino Kidričevo in pomoč občini Krško.

- Prijava na javni razpis "Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za leto 2007" za podjetje Peloz d.o.o..

Poleg tega smo za Tehnološki park Ljubljana Brdo izdelali dva investicijska programa za gradnjo dveh objektov in izdelali finančno projekcijo poslovanja do leta 2018.

KO-operating d.o.o.
Tekačevo 22A
3250 Rogaška Slatina
Tel. 040 219 858
KO-operating d.o.o | Tekačevo 22a | 3250 Rogaška Slatina | info@ko-operating.com
Izvedba: