home domov kontakt

Naše storitve

Nudimo celovito podporo z naslednjimi storitvami...

  • Prijave projektov na razpise za nepovratna sredstva za investicije v:
  • Nakup tehnološke opreme podjetij,
  • Razvoj in izgradnja turistične infrastrukture,
  • Projekti razvoja podeželja (naložbe na kmetijah, investicije v turistične kmetije, razvoj mikro podjetništva, ureditev vaških naselij, kulturne dediščine....).
  • Konkurenčnost in inovacije (izgradnja tehnoloških centrov, sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov...).
  • Razvoj in vodenje projektov ter spremljanje in poročanje pogodbenim organom,
  • Izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov za pridobitev bančnih posojil,
  • Izdelava poslovnih strategij razvoja podjetja,
  • Izdelava študij izvedljivosti (javno zasebno partnerstvo...),
  • Iskanje potencialnih partnerjev za izvedbo projektov.
KO-operating d.o.o.
Tekačevo 22A
3250 Rogaška Slatina
Tel. 040 219 858
KO-operating d.o.o | Tekačevo 22a | 3250 Rogaška Slatina | info@ko-operating.com
Izvedba: