home domov kontakt

Nepovratna sredstva

S članstvom Slovenije v EU so našim občinam, podjetjem in regijam na voljo nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov. Za obdobje 2007 - 2013 nam je iz strukturnih skladov in sklada za razvoj podeželja namenjenih več kot 5 milijard €.

Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen spodbujanju konkurenčnosti podjetij, raziskovanju odličnosti, gospodarsko razvojni infrastrukturi, razvoju turizma, naravni in kulturni dediščini ter skladnemu razvoju regij. Konkretno je sklad namenjen predvsem razvoju in raziskavam, investicijam v novo tehnološko opremo, gradnji nastanitvenih kapacitet in prometni ter komunalni infrastrukturi. Slovenija bo iz tega sklada pridobila cca. 1,7 mrd. € nepovratnih sredstev.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja je namenjen predvsem investicijam v posodabljanje kmetijskih gospodarstev in živilsko predelovanih obratov ter razvoju podeželja (turistične kmetije, razvoj in obnova vasi ter kulturne dediščine, Razvoj podjetij na podeželju...). Nepovratna sredstva iz tega sklada znašajo cca. 900 mio. €.

Kohezijski sklad namenja nepovratna sredstva za investicije v okoljsko in prometno infrastrukturo, spodbujanju učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije. Vreden je cca. 1,4 mrd. €.

Evropski socialni sklad je kot že ime pove namenjen razvoju človeških virov. Osredotoča se na razvoj kadrov v podjetništvu, na zaposljivost iskalcev dela in neaktivnih, na usposabljanje in izobraževanje, na vse življenjsko učenje in ne nazadnje na večjo socialno vključenost. Za vse te in še več aktivnosti bomo iz Bruslja pridobili cca. 755 mio. €.

Več o strukturnih skladih in skladu za razvoj podeželja lahko preberete na spodnjih povezavah, ki so speljane do operativnih programov, torej dokumentov s katerimi je Slovenija v Bruslju zaprosila za evropska nepovratna sredstva.

V kolikor imate kakšna dodatna vprašanja o evropskih sredstvih ali razpisih nas pokličite ali izpolnitev vprašalnik v poglavju Povpraševanje.

KO-operating d.o.o.
Tekačevo 22A
3250 Rogaška Slatina
Tel. 040 219 858
KO-operating d.o.o | Tekačevo 22a | 3250 Rogaška Slatina | info@ko-operating.com
Izvedba: